Pompy przeponowe: do odwadniania rowów melioracyjnych

Nasze pompy przeponowe wykazują swoje zalety przy pracy z masami szlamu i wysoce zmiennymi ilościami wody. Zasysają one również cząstki stałe o wielkości do 41 mm i są przystosowane do pracy na sucho. Dlatego można po prostu pozwolić im wykonywać pracę bez stałego nadzoru.